Nagradna igra

Z LETALOM NA POTI, PHOEBE PLANERJI IN FORMA X

podarjajo

 

LETALSKO KARTO V BARCELONO (ZLETALOMNAPOTI),

PHOEBE PAKETEK ZA ZAČETEK (PHOEBE PLANER) in

DVA TRENINGA PRIHODNOSTI (FORMA X)

 

Pravila in pogoji sodelovanja v nagradni igri na Facebooku in Instagramu

 

  1. Všečkaj objavo o nagradni igri na Facebooku in/ali Instagramu ter sledi profilom @zletalomnapoti, @phoebe.planer in @forma.x
  2. Pod objavo napiši katero nagrado bi izbral_a (LETALSKO V BARCELONO, PHOEBE PAKETEK ali DVA TRENINGA PRIHODNOSTI) ter označi dva prijatelja
  3. Vsak lahko večkrat komentira in označi različne nagrade in prijatelje. Vsak lahko istočasno sodeluje tako na Facebooku kot na Instagramu.

 

Dodatne možnosti za sodelovanje:

  1. Na Instagram Story deli objavo o nagradni igri in označi @zletalomnapoti, @phoebe.planer in @forma.x

 

ORGANIZATOR:

Organizatorji nagradne igre so Z letalom na poti, Katja Kenda s.p., Gasparijeva ulica 2, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju organizator_1), Phoebe d.o.o., Stranska pot I 10, 1290 Grosuplje (v nadaljevanju organizator_2) in Forma X, Gea Klopčar s.p., Opekarska 15, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju organizator_3).

 

SODELUJOČI:

V nagradni igri lahko sodelujejo vsi, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:

– so državljani RS in imajo stalno ali začasno prebivališče na ozemlju RS ter

– so pridobili davčno številko,

– so starejši od 18 let oz. so mladoletne osebe, ki jih zastopa oseba, starejša od 18 let, ki sme po zakonu in/ali na podlagi ustreznega pooblastila v nagradni igri sodelujočo mladoletno osebo zastopati,

– niso pravne osebe.

Nakup ni pogoj za sodelovanje. Sodelovanje je brezplačno.

 

NAČIN SODELOVANJA:

V nagradni igri lahko sodelujejo vsi zgoraj omenjeni posamezniki, ki bodo v času od 15.11.2021. do vključno 25.11.2021 ravnali v skladu s pravili poteka nagradne igre, določenimi v prvem odstavku teh Pravil in pogojev. Kot dodatno (povečano) možnost za sodelovanje si vsak posameznik lahko zagotovi s 4. točko pravil poteka nagradne igre.

 

NAGRADA – LETALSKA KARTA V BARCELONO (ZLETALOMNAPOTI)

Po zaključku nagradne igre bo naključno izbran Nagrajenec prejel bon v vrednosti letalske karte (najugodnejši termin do konca junija 2022 za destinacijo BARCELONA z letališč Benetke ali Dunaj, ki ga bo Organizator posredoval Nagrajencu). V vrednost nagradne igre je zajeta letalske karta, Nagrajenec pa sam krije stroške za doplačilo prtljage, sedežev ali ostalih dodatnih storitev. Nagrajenec lahko datum potovanja ali odhodno letališče poljubno zamenja, doplačilo za morebitno višjo ceno pa pokrije sam. Nagrajenec bo prejel izplačilo bona, ko bo Organizatorju poslal potrditev o nakupu letalske karte in posredoval TRR, kamor bo vrednost bona nakazana. Nagrajenec mora potrdilo o nakupu letalskih kart poslati Organizatorju najkasneje v tridesetih (30) dneh od razglasitve nagrajenca, sicer Organizator ne izplača vrednosti bona.

 

NAGRADA – PHOEBE PAKETEK ZA ZAČETEK (PHOEBE PLANER)

Po zaključku nagradne igre bo naključno izbran Nagrajenec prejel 1 (en) Phoebe paketek za začetek, ki je sestavljen iz enega splošnega Phoebe planerja, dveh dodatnih naslovnic po izbiri, 20 dodatnih vložnih listov in dodatnega paketa osmih aluminijastih diskov za arhiviranje. Nagrajenec Organizatorju_2 najkasneje v tridesetih (30) dneh od razglasitve nagrajenca, sporoči svoje osebne podatke za dostavo paketka, sicer nagrada zapade.  Stroške dostave nosi Organizator_2. Nagrade ni mogoče menjati za drugo nagrado. 

 

DVA TRENINGA PRIHODNOSTI (FORMA X)

Po zaključku nagradne igre bo naključno izbran Nagrajenec prejel 2 treninga z osebnim trenerjem in elektrostimulacijo v Formi X. Treninga vključujeta posvet s trenerjem, izposojo elektro-obleke, Forma X trening in proteinski napitek. Nagrajenec se lahko prijavi na trening pri Organizatorju_3 najkasneje v tridesetih (30) dneh od razglasitve nagrajenca na email info@forma-x.si s pripisom Nagradna igra. Nagrada ni prenosljiva med osebami.

 

OBVEŠČANJE

Organizatorji nagradne igre bodo Nagrajence objavili na svojih Facebook straneh in Instagram profilih ter jih pozvali, da se najkasneje v petih delovnih dneh od obvestila odzovejo, najkasneje v desetih dneh od žrebanja pa posredujejo vse potrebne osebne podatke: svoje ime, priimek, domači naslov, leto rojstva, kontaktno telefonsko številko in davčno številko. Če se na sporočilo nagrajenec ne odzove, se nagrada ne podeli.

 

DAVKI IN AKONTACIJA DOHODNINE

Plačilo vseh davkov od nagrad (vključno z DDV-jem) so odgovornost organizatorjev. Organizatorji bodo za nagrajence od vrednosti nagrade odvedli akontacijo dohodnine v skladu z veljavnimi predpisi.

V skladu z Zakonom o davčnem postopku je nagrajenec dolžan organizatorjem sporočiti davčno številko, četudi akontacijo dohodnine krijejo organizatorji.

 

UPORABA IN VARSTVO OSEBNIH PODATKOV

S sodelovanjem v nagradni igri sodelujoči dovoljuje, da organizatorji (tj. upravljavci osebnih podatkov) zbirajo, hranijo ali kako drugače obdelujejo naslednje vrste osebnih podatkov: ime, priimek, elektronski naslov, domači naslov, leto rojstva, davčno številko in kontaktno telefonsko, in sicer za namene izvedbe nagradne igre oziroma izpolnjevanje obveznosti do nagrajencev, ter za interne namene.

Organizatorji se zavezujejo, da bodo osebne podatke sodelujočih varovali v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov.

Podatki se hranijo zgolj in samo za potrebe nagradne akcije in za čas, ki ga določa informacijski pooblaščenec.

Posredovanje podatkov je prostovoljno. V kolikor potrebni podatki ne bodo posredovani, sodelovanje v nagradni igri ne bo mogoče oziroma izročitev nagrade ni dovoljena.

 

ODGOVORNOSTI ORGANIZATORJEV

Organizatorji ne prevzemajo nikakršne odgovornosti za:

– nedelovanje oziroma tehnične motnje, ki bi lahko začasno motile uporabo storitve Facebooka ali Instagrama,

– vsakršne posledice, ki bi jih prijavitelj ali sodelujoči utrpel zaradi sodelovanja v nagradni igri;

– potek letalskega prometa (spremembe ali odpovedi leta) po nakupu/prejemu letalske karte (v primeru nagrade podeljene s strani Z letalom na poti).

 

SPLOŠNE DOLOČBE

Nagradna igra poteka v skladu s slovensko zakonodajo. Sodelujoči soglašajo s pravili in pogoji nagradne igre, kar potrdijo z delovanjem v skladu s pravili ravnali v skladu s pravili poteka nagradne igre, določenimi v prvem odstavku teh Pravil in pogojev.

Nagradna igra ni v nobeni povezavi s Facebookom ali Instagramom niti ni na nikakršen način s strani Facebooka ali Instagrama sponzorirana, podpirana ali organizirana. Odgovorni za nagradno igro kot tudi za njeno tolmačenje so izključno njeni organizatorji.

Pravila o sodelovanju so na voljo na spletni strani https://zletalomnapoti.com/nagradna-igra, https://phoebe.si/nagradna-igra in https://forma-x.si/nagradna-igra, po zaključku nagradne igre pa na sedežih organizatorjev.

Povezava do pravil bo objavljena tudi v objavi Facebook in Instagram profilov organizatorjev. Prepovedana je uporaba kakršnihkoli računalniških kod, škodljivih programov ali česarkoli drugega, kar bi lahko motilo nagradno igro, jo onesposobilo, ji škodovalo ali omogočilo njeno zlorabo. Zaradi takšnega ravnanja so sodelujoči, z njim povezane osebe ali skupine oseb lahko izključeni iz sodelovanja v nagradni igri. Organizatorji si pridržujejo pravico, da v primeru nepredvidenih okoliščin kadarkoli in brez predhodnega obvestila začasno prekinejo ali končajo nagradno igro. Organizatorji ne prevzemajo nikakršne odgovornosti za nedelovanje omrežja Facebook ali Instagram in posledično nedelovanje spletne storitve, ki je posledica izpada omrežja pogodbenih partnerjev, izpada električne energije ali drugih tehničnih motenj, ki bi lahko začasno motile uporabo storitve.

Organizatorji si pridržujejo pravico do dopolnitev in sprememb pravil in pogojev sodelovanja, še posebej, če bi se s tem izognili zlorabi v škodo sodelujočih. Organizatorji se zavezujejo, da bodo ob vsaki spremembi oz. dopolnitvi le-teh, dopolnjene pogoje objavili na svojih spletnih straneh.

Organizator na vsa morebitna vprašanja v zvezi z nagradno igro daje pojasnila na emailih: info@zletalomnapoti.si, hej@phoebe.si, info@forma-x.si. Pravila so stopila v veljavo s 15.11.2021.

 

Ljubljana, 15.11.2021